Vanliga frågor

F.A.Q

Vad menas med modern politik?
Vi brinner för aktuella politiska frågor som vi tror har betydande långsiktig effekt och viktiga att ta itu med så snart som möjligt. Vi kallar sådana frågor modern politik.
På vilket sätt vill ni påverka?
Vi bedriver upplysning och informationsspridning till allmänhet och politiker för att informera om de vetenskapliga fakta som ligger till hands för aktuella och samhälleliga frågor.
Varför har ni politiska nyheter på er sajt?
Vi publicerar nyheter som berör de områden vi vill påverka. Nyheterna gör vi så vinklade och objektiva vi kan.
Varför bryr ni er om så skilja saker som energipolitik och spelregleringen?
Vi bryr oss om alla typer av frågor som vi tror kan påverka Sverige i en positiv riktning på lång sikt.