Om oss

Sveriges Energiting är en organisation som erbjuder information om aktuella samhälleliga frågor till allmänhet och politiker.

FÖRBÄTTRAD POLITIK

Vi vill påverka och strävar mot att förbättra modern svensk politik. Det gör vi genom upplysning och information med en vetenskaplig världsbild som grund. Vi vill att beslut ska fattas på fakta och inte på ideologiska grunder eller känslor.

POLITISK OBUNDEN

Vi är en politiskt oberoende kraft som försöker påverka Sverige i en långsiktigt fungerande och bättre politisk och samhällelig riktning. Därför upplyser vi om nyheter och fakta inom de områden vi tror är extra viktiga för Sverige att ta itu med idag.

Låt oss skapa ett bättre Sverige! Bättre för våra medborgare, företag, institutioner, miljö, ekonomi. Vi tror det är möjligt och vi tror det är viktigt att man påbörjar förbättringsåtgärder så snabbt det är möjligt.

Modern politisk organisation

Det finns inte många organisationer som oss. Vi är helt oberoende och verkar för ett en bättre svensk politik.

  • Oberoende / politisk obunden
  • Tar ej emot finansiering från utomstående partner
  • Brinner för ett fåtal men viktiga samhällsproblem