Energipolitik

Varifrån kommer den svenska elen?

Elproduktion och -förbrukning är en viktig politisk debattfråga i Sverige likväl som i resten av världen idag. Global uppvärmning och påföljande miljödebatter har lyft frågorna om hur mycket el vi förbrukar, var elen kommer ifrån och vad som är en hållbar utveckling för framtiden. Förra året trädde Parisavtalet i kraft där många av världens länder förbundit sig till att minska sina utsläpp av växthusgaser. Målet är att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader Celsius fram till år 2100. Sverige är ett av de länder som ligger bra till för att kunna bidra till målet.

Sverige är historiskt progressivt

Sverige har utnyttjat vattendrag för att producera energi i över tusen år. Kvarnar, smedjor, sågverk och bruk drevs med vattenkraft långt innan man började producera el, vilket vi dock var väldigt tidiga med, globalt sett. Härnösand var en av de första europeiska städerna som gick över till elektrisk gatubelysning, och vi var också bland de första att elektrifiera järnvägen. Vår miljö har varit både vår fiende och vän, då det är det karga klimatet som drar upp vår energikonsumtion högre än hos våra europeiska grannar i söder. Det har dock också lett till att vi spenderat mer pengar och resurser på att ta fram förnyelsebara metoder för elproduktion.

Vattenkraft halva energiproduktionen

Idag har vi nära 1800 vattenkraftverk i Sverige, vilka tillsammans producerar nära hälften av vår totala energi. Vattenkraft är en mycket effektiv energikälla, och Nordens natur är idealisk för att bygga vattenkraftverk. Problemet med vattenkraftverk är påverkan på den biologiska mångfalden, då kraftverken utgör vandringshinder för många arter. Efter många år av protester har ett beslut tagits att en gemensam miljöfond startas av stora svenska vattenkraftföretag.

Miljöfondens syfte är att elproduktionen i vattenkraftverken ska anpassas till moderna miljökrav som gynnar både fiske, turism och den biologiska mångfalden i vattendragen. Sveriges långsiktiga mål är 100 % förnybar energi, och för att det ska vara möjligt måste mer resurser läggas på vattenkraften. Regeringen planerar också utbyggnaden av vindkraftverk som kommer att kunna försörja hela Sverige med hushållsel, helt på förnybar väg.

Sverige kan bidra globalt

Sverige ligger redan i förkant vad gäller flera av de förändringar som måste genomföras om Parisavtalet ska kunna uppfyllas. Det finns dock mycket arbete kvar att göra för kommande generationer. Varje individ måste välja klimatsmarta alternativ för att öka efterfrågan på dessa tjänster och typ av el. Med ökad efterfrågan kan också produktionen öka och priset falla, vilket alla i slutändan kommer tjäna på. Politikerna har givit oss medlen att välja vår framtid, nu är det upp till oss att bestämma varifrån Sveriges el ska komma i framtiden.