Spelpolitik

Så ser tidsplanen ut för den svenska spelregleringen

Den sista mars 2017 lämnade spellicensutredningen över ett betänkande till regeringen, detta dokument går under namnet “En omreglerad spelmarknad”. Syftet med utredningen är att spelmarknaden ska präglas av ett bättre konsumentskydd, tydliga förutsättningar för marknadens olika aktörer samt hög säkerhet i de olika spelen. Man vill införa ett licenssystem som stänger ute aktörer utan tillstånd. Utredarna hade även som uppgift att analysera statens roll på denna nya omreglerade spelmarknad. När kan vi då förvänta oss att den nya reglerna ska börja gälla? De föreslås träda i kraft i januari 2019.

En omfattande internationell konkurrens

Redan 2008 (i SOU 2008:124) konstaterades det att den tekniska utvecklingen lett till internationell konkurrens på den spelmarknad som erbjuder spel online. Man oroades över att spelandet på utländska sajter stod utanför statens kontroll. Spelutredningens betänkande remissbehandlades men ledde inte till någon ny lagstiftning. Idag är utredarna och regeringen rörande överens om att den svenska spelregleringen är i behov av att moderniseras. Den har till största del inte hängt med i den digitala utvecklingen. Än idag är det lotterilagen från 1994 som utgör grundstenen för lagstiftningen. Utredarna bakom spellicensregleringen ansåg att de fick en relativt snäv tidsplan och har därför till största delen valt att basera sitt övervägande på redan existerande förslag.

Marknaden ska förses med ett licenssystem

Enligt utredningen är det den del av marknaden som utgörs av onlinespel om ska konkurrensutsättas. Med andra ord ska andra aktörer än statliga bolag släppas in och regleras på den svenska marknaden. De företag som vill bedriva spelverksamhet i landet kommer bli tvungna att ansöka om en licens. Detta krav omfattar inte endast casinon och de som tillhandahåller spel utan innefattar även spelutvecklare och andra som utgör någon del av tillhandahållandet av spel.

Licenssystemet ska enligt förslaget bestå av en ansökningsavgift och en årlig avgift. Detta innebär i praktiken att bolag med hemvist på platser som Malta ska lockas hem till Sverige. De spelare som när de nya reglerna träder i kraft spelar hos oreglerade bolag kan komma att drabbas av en rejäl skattesmäll.

Nya regler- ökat intresse för spel online

Idag spelar en spelare hos utländska aktörer för ungefär fyra gånger så mycket pengar som en spelare hos någon av de aktörer som är svenskreglerade. Anledningen till detta anses vara att det idag endast är utlandsbaserade bolag som bedriver nätcasinon. Om spelmonopolet ersätts av det föreslagna licenssystemet kan detta komma att ändras. Svenska Spel har till exempel varit intresserade av att starta nätcasino, när även den här typen av aktörer får tillgång till marknaden kan intresset för spel på casino online öka lavinartat. En sak är i alla fall säker och det är att spelregleringen kommer få effekt på spelbolagen.