Spelpolitik

Hur påverkas nya spelbolag av spelregleringen

En av Sveriges största utredningar av spelregleringen i Sverige startades i mars år 2015. I mars 2017 lämnades sedan denna utredning in till regeringen. Utredningens uppdrag var från början att man skulle hitta ett form av licenssystem för spel och skapa en så bra omreglering som möjligt för den svenska spelmarknaden. Innan detta har den svenska regleringen styrts av hela tre saker. Dessa saker är kasinolagen, lagen om anordnande av visst automatspel och lotterilagen. Ingen av lagarna har dock haft möjlighet att förhindra olika utländska företag från att kunna bedriva olika online casinon för svenska spelare. Det har fram tills nu alltså funnits kryphål som gjort att svenskar kunnat starta utländska företag och sedan rikta sig mot en svensk målgrupp.

Hur drabbas nya spelbolag?

Nya lagar om spelreglering kan träda i kraft redan under år 2018. Om de nya lagarna kommer i form av ett licenssystem kan detta innebära att många svenska casinon kommer att försvinna, samtidigt som tryggare online casinon blir tillgängliga för svenska spelare. Detta kommer att innebära flera saker för de företag som redan driver casino online, och även för många nya spelbolag. Dessa kommer att behöva ansöka om en licens i Sverige, och de kommer också att behöva betala skatt i Sverige om de vill erbjuda sina spel till svenska kunder.

Detta kan innebära att mindre casino bolag försvinner eftersom de inte kan bekosta skatten. Det kan också bli som så att de köps upp av större bolag. Det kommer antagligen också sätta stopp för oseriösa bolag eftersom de får svårt att kunna få svensk licens. De nya reglerna kommer mest troligt också att påverka marknadsföringen en hel del. Om man ser till andra länder som redan har en spelreglering finns det mycket strikta regler för hur företaget får marknadsföras. Företag i dessa länder kan bland annat drabbas av höga böter om de inte följer landets regler och troligen kommer liknande system finnas också i Sverige.

Vad ska hända med Svenska Spel?

I Sverige finns ett statligt monopol där Svenska spel får erbjuda spel om pengar till kunder. Detta kommer dock att påverkas stort av en ny spelreglering eller ett nytt licenssystem. Idag har stora företag som Mr Green, Unibet och Maria Casino mer än 50% av spelmarknaden tillsammans. Enligt studier gjorda är det just nu mindre än 50% som spelar om pengar inom licenssystemet. En spelreglering kommer troligen inte att förbättra denna siffra, utan troligen kommer den att leda till att färre väljer att spela. Regeringens utredare föreslår att Svenska Spel ska säljas eller delas upp i olika delar, vilket troligen är en bra idé.

Det finns ett förslag om att man helt ska ta bort det monopol på spel som idag råder i Sverige. Man vill att skatten i så fall ska ligga på omkring 18%, och jämför man den siffran med Svenska Spels 35% är den siffran ganska bra. I Storbritannien har man en skatt på 15%, medan den i Danmark ligger på 20%, så Sverige kommer att hamna mitt emellan dessa två länder. Man kan till viss del gissa sig till hur Sveriges framtid för online spel och liknande kommer att se ut om man jämför Sverige med dessa två länders spelpolitik. De resonerar hittills ganska lika gällande spel om pengar och skatter.

Fördelar med spelreglering

Det finns dock en del fördelar med en ny spelreglering menar nu styrande myndigheter. Bland annat menar de att det kommer att uppstå flera positiva möjligheter för extra intäkter hos alla spelaktörer. De menar att kostnader och krav som förutsätts och förorsakas av myndigheter ofta kan påverka aktörernas möjligheter till intäkter eftersom att olika destruktiva förhållanden kan hållas i schack. Detta genom att alla aktörer på marknaden får samma spelregler, möjligheter, förutsägbarhet med mera. Man kan också säkerställa att spelverksamheterna kommer att fördrivas på lika villkor genom nya föreskrifter, i alla fall delvis. Lotteriinspektionen menar att detta kan bidra till en viss konkurrensneutralitet mellan olika casinon, spelbolag och andra som bedriver olika sorter spel om pengar. Det finns alltså en del fördelar för nya aktörer på marknaden, även med en ny spelreglering.

Både fördelar och nackdelar med nya lagar

När det gäller spel om pengar är lagstiftningen idag mycket strikt och det finns ett spelmonopol som Svenska Spel innehar. Under år 2017 har dock förslag om en ny spelreglering lämnats in och denna kan bli verklighet under 2018. Det skulle innebära både fördelar och nackdelar för nya och redan etablerade casinon och spelbolag. Det finns dock en risk för att antalet spelande skulle minska, trots säkrare och tryggare spel. Detta på grund av att skatten skulle bli hög mot vad den är om man spelar hos ett utländskt casino idag. Detta kan påverka mycket negativt, och leda till att mindre spelföretag får lägga ner. En eventuell ny svensk spellag beräknas träda i kraft 1 januari 2019.