Energipolitik

Regeringens plan: höja solcellsstödet med 30% från årsskiftet

När regeringen presenterade budgeten för 2018 så var ett av förslagen att budgeten för solcellsstöd skulle höjas. Dessutom föreslogs att stödandelen höja från nuvarande 20% till 30%. Höjningen planeras att träda i kraft redan när budgeten är fastslagen av riksdagen och gälla från och med 1 januari 2018.

Miljövänner hoppas att solenergi kommer spela en allt större roll i framtidens förhoppningsvis mer hållbara energisystem, vilket pressar regeringen att nu gynna utbyggnaden av solenergi genom att öka solinvesteringsstödet rejält.

Regeringen budgeterar drygt 900 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till investeringsstöd för solceller.

Utöver detta planerar regeringen att höja stödandelen även för privatpersoner (utöver företag) som investerar i solceller. Detta innebär alltså att även du som privatperson ska kunna få upp till 30 procent av godkända kostnader i stöd.

Just nu pågår arbetet på Regeringskansliet med att ta fram en revidering av förordningen om stöd till solceller så att stödandelen för privatpersoner höjs. Regeringen kommer att besluta om en reviderad förordning när budgetpropositionen har beslutats av riksdagen. Planen är att den nya stödnivån ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Privatpersoner som ansökt via länsstyrelserna från och med den 1 januari 2018 kommer därmed att kunna få 30% av sina solcellskostnader i stöd.